Gói đăng tin Lợi ích tin đăng Hình ảnh minh họa
Tin đăng chính chủ
 • Giá: 500 Vcoin/tin đăng
 • Tin đăng được thể hiện bằng icon HOT, được hiển thị vị trí ngay đầu trang chủ của nhaxuong.vn
 • Hiển thị ưu tiên vị trí khi khách hàng tìm kiếm trong nhaxuong.vn, luôn xếp trên trong mọi kết quả tìm kiếm
 • Được hiển thị trong mục TIN ĐĂNG CHÍNH CHỦ Vĩnh Viễn cho đến khi nào bạn bán hoặc cho thuê tài sản.
Tin VIP 1
 • Giá: 100 Vcoin/tin đăng
 • Tin đăng được thể hiện bằng icon VIP, được hiển thị vị trí dưới TIN ĐĂNG CHÍNH CHỦ
 • Hiển thị ưu tiên vị trí khi khách hàng tìm kiếm trong nhaxuong.vn, Xếp sau TIN ĐĂNG CHÍNH CHỦ và trên TIN VIP 2
 • Được hiển thị trong mục TIN VIP 1 trong thời gian 1 tháng, sau đó sẽ hiện như tin thường cho đến khi bạn bán hoặc cho thuê được tài sản.
Tin VIP 2
 • Giá: 20 Vcoin/tin đăng
 • Được hiển thị dưới TIN VIP 1
 • Hiển thị ưu tiên vị trí khi khách hàng tìm kiếm trong nhaxuong.vn, Xếp sau TIN ĐĂNG CHÍNH CHỦ, TIN VIP 1 và trên tin thường
 • Được hiển thị trong mục TIN VIP 2 trong thời gian 10 ngày, sau đó sẽ hiện như tin thường cho đến khi bạn bán hoặc cho thuê được tài sản.