Khu Công Nghiệp BÌNH MINH - TỈNH VĨNH LONG

Xã Mỹ Hòa, Huyện Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long.
Thông tin chung Cơ sở hạ tầng Quy định về Môi Trường & Lao động Chủ đầu tư & Liên hệ

Khu công nghiệp khác