Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương

Phường Khánh Bình, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Thông tin chung Cơ sở hạ tầng Quy định về Môi Trường & Lao động Chủ đầu tư & Liên hệ

Khu công nghiệp khác